Telefoon

024-3481352

Specialisatie

Parkinson

Parkinson is een complexe neurologische aandoening die voor verschillende klachten kan zorgen waardoor het uitvoeren van dagelijkse activiteiten wordt belemmerd. Moeite met starten van een beweging zoals lopen, opstaan uit een stoel, omdraaien in bed, schrijven, eten, computeren, verminderd evenwicht zijn motorische beperkingen. Concentratievermindering, moeite met dubbeltaken uitvoeren, vermoeidheid, initiatiefafname, zijn meer cognitieve beperkingen. De ergotherapeut levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson, door met de persoon en zijn omgeving te werken aan optimale participatie in het dagelijks leven. De behandeling kan gericht zijn op verminderen van stress en tijdsdruk, optimaliseren van de dagstructuur, met gerichte aandacht leren handelen, toepassen van bewegingsstrategieën, optimaliseren van de fysieke omgeving, onderhouden van motorische vaardigheden (o.a. schrijven, typen, eten, fietsen), advies en begeleiden van mantelzorgers, inzetten/aanvragen van hulpmiddelen/voorzieningen. Voor meer informatie zie www.parkinsonnet.nl of neem met vragen contact met ons op. 

Scroll to top