Telefoon

024-3481352

Actueel

Bereikbaarheid tijdens de Feestdagen

In december 2023 en januari 2024 is de bereikbaarheid van onze praktijk aangepast.

Karin Kusters heeft vakantie van 25 december 2023 t/m 5 januari 2024.
Tjitske Koppelman heeft vakantie van 8 t/m 19 januari 2024. 

  • Bij afwezigheid van Karin Kusters (27 december t/m 5 januari 2024) is Tjitske bereikbaar voor vragen op 024-3481352
  • Bij afwezigheid van Tjitske Koppelman (8 t/m 19 januari 2024) is Karin Kusters bereikbaar op 06-33947942.

Wij doen ons uiterste best om de kwaliteit van onze behandelingen te waarborgen bij de toestroom van aanmeldingen. Dit betekent dat wij van 11 december 2023 tot 12 januari 2024 geen nieuwe intensieve behandeltrajecten starten m.u.v. een spoedindicatie. U kunt ervoor kiezen om uw aanmelding op de wachtlijst te laten plaatsen om in het nieuwe jaar te kunnen starten.
Vanaf 22 januari 2023 zijn beide ergotherapeuten weer volledig werkzaam.
Wij wensen iedereen liefdevolle en gezellige feestdagen en veel lichtpuntjes in 2024.

Contracten zorgverzekeraars 2023

Zorgverzekeraars bieden ons contracten aan voor een nieuw kalenderjaar. In het contract worden afspraken vastgelegd over voorwaarden/eisen met betrekking tot kwaliteit, behandeltrajecten, administratie afhandeling enz. Wij kunnen ervoor kiezen om een contract wel of niet te tekenen, afhankelijk van welke tarieven of voorwaarden er geboden worden.

Vanaf januari 2023 hebben wij besloten om van één zorgverzekeraar het contract niet te tekenen. De reden hiervoor is dat wij het niet eens zijn met de voorwaarden die zij stellen of het geboden behandeltarief. Het betreft de zorgverzekeraar Caresq, waaronder ook Eucare en Aevitea vallen. Als u bij deze zorgverzekeraar verzekerd bent, brengt dat veranderingen met zich mee voor de ergotherapie behandeling. Wij adviseren u om contact op te nemen met Caresq en te informeren naar een gecontracteerde ergotherapie praktijk bij u in de buurt, zodat uw behandeling volledig vergoed wordt.

Met alle overige zorgverzekeraars hebben wij WEL een contract en wordt de rekening van de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend.

Mocht u vragen hebben neem gerust contact met ons op. 

Actueel

Privacy Zeker certificaat

Privacy Zeker heeft gezien dat Ergotherapie Adapt-oost sinds begin 2022 alle aanbevelingen heeft opgevolgd en hebben het Privacy Zeker certificaat voor onze organisatie uitgegeven. Met dit certificaat kan Ergotherapie Adapt-oost aantonen dat we alle stappen hebben doorlopen om aan de privacywetgeving te voldoen. We zijn zelf blij dat alles goed op orde is en tonen daarom het certificaat met trots

Corona maatregelen

Wij blijven voorzichtig ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen. Met onderstaande adviezen proberen we besmetting voor anderen en onszelf zoveel mogelijk te voorkomen.

  • U kan ten alle tijden uw afspraak afmelden wegens coronaklachten.
  • Het schudden van handen wordt door ons beperkt.
  • We zijn niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden, maar het blijft wel een veilige afstand.
  • We zijn bereid een mondmasker te dragen als u dat prettig vindt.
  • Handen worden bij binnenkomst/vertrek gedesinfecteerd.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht in uw huis

Behandeling Covid-19

De gevolgen en herstel van covid-19 is per persoon verschillend. Als u merkt dat het oppakken van dagelijks activiteiten lastig is, dan kan een ergotherapeut u hierbij begeleiden. We werken multidisciplinair samen met o.a. fysiotherapie, logopedie en diëtetiek voor optimale herstelzorg. De ergotherapie richt zich vooral op het vinden van een gezonde balans tussen belasting – belastbaarheid, opbouwen van het activiteitenpatroon, educatie en er is aandacht voor de mantelzorger.

Snel aan de beurt

Wachttijden

Voor de meeste behandelingen zijn geen wachttijden. U wordt meestal binnen 1-2 weken ingepland. Alleen voor Covid-19 behandelingen is momenteel een wachttijd van ongeveer 3 weken.

Nu ook bereikbaar

Zorgdomein

Sinds januari 2022 zijn wij ook bereikbaar via zorgdomein. Een beveiligde omgeving om naar onze praktijk te verwijzen. Zorgdomein: Ergotherapie Adapt-oost, Lent

Scroll to top