Telefoon

024-3481352

Kwaliteit

Algemeen

Beide ergotherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. We zijn lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland die onze belangen behartigd en ons informeert over relevante ontwikkelingen. De praktijk is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen nemen wij deel aan cursussen, congressen, diverse netwerken (Parkinson, Dementie, Oncologie) en overlegorganen zoals Vrijgevestigde Ergotherapeuten Gelderland (VEG) en Regionaal Ergotherapeutisch Netwerk (REN-Gelderland) een vertegenwoordiging in de regio van Ergotherapie Nederland.

De beste kwaliteit

Klachtenregeling

We doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks toch ontevreden zijn of  een klacht hebben, bespreek dit dan eerst met de behandelend ergotherapeut. Als het gesprek niet de gewenste uitkomst geeft, volgen we de klachtenregeling paramedici.

Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze cliënten gewaarborgd is en houden ons aan de privacywet die sinds mei 2018 van kracht is (AVG). Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Mocht u na het lezen van het privacyreglement vragen hebben, dan kunt u hiermee terecht bij uw ergotherapeut.

Scroll to top