Telefoon

024-3481352

Specialisatie

Oncologie

Mensen kunnen door kanker of de behandeling ervan problemen ervaren bij het doen van hun dagelijkse activiteiten. Ergotherapie kan in elke fase van het ziekteproces bij kanker betekenisvol zijn en is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven. In bepaalde situaties zijn concrete oplossingen mogelijk, op andere momenten gaat het vooral om het verzachten en verlichten van de klachten. In de herstelfase na kanker ligt het accent meer in het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten en het verminderen van vermoeidheid bijv. bij persoonlijke verzorging, koken, huishouden, mobiliteit buitenshuis. Daarnaast kan de ergotherapeut adviseren over woningaanpassingen, hulpmiddelen/voorzieningen en aanvragen verzorgen bij de gemeente of zorgverzekering. We kunnen ondersteuning bieden aan mantelzorger bij transfers (tiltechnieken) of adviseren bij zit-/lighouding. Het is belangrijk dat u aangeeft wat u belangrijk vindt zodat we kunnen onderzoeken wat haalbaar is. Voor meer informatie: www.onzg.nl of neem gerust contact met ons op.

Scroll to top