Telefoon

024-3481352

Specialisatie

Mantelzorg ondersteuning

Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een hulpbehoevend familielid, vriend of kennis. Als een partner hulpbehoevend wordt verandert er veel in de relatie en omgeving. De ergotherapeut kan u ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen om de zorgbelasting te verminderen of de uitvoer van zorg te optimaliseren. We maken hierbij gebruik van vragenlijsten en/of de methode ‘bordje vol’. Bordje vol geeft de mantelzorger breed inzicht in de zorggerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Door samen de 51 speelkaarten een plaats te geven op de werkbladen biedt het inzicht om zelf grenzen te stellen en ondersteuning te zoeken in het bestaande/nieuwe netwerk. De ergotherapeut kan ook voorlichting en instructie geven over tihoudingen, op een andere manier uitvoeren van activiteiten, gebruik van hulpmiddelen/voorzieningen of het anders inrichten van de woning of aanpassen van de woonomgeving.   

Scroll to top