Telefoon

024-3481352

Specialisatie

COPD

COPD is een longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Mensen met COPD hebben minder zuurstof en ademen is moeilijker. Dagelijkse activiteiten kosten hierdoor meer energie zoals traplopen, aankleden, boodschappen doen of een gesprek voeren. Door de kortademigheid kan er angst ontstaan om te bewegen, waardoor u activiteiten kan gaan vermijden. De ergotherapeut richt zich op het energiemanagement zoals het verdelen van de energie op een dag, de rustmomenten en zwaarte van de activiteit die u wilt uitvoeren. Daarnaast is er aandacht voor uw houding om tijdens het uitvoeren van activiteiten gebruik te leren maken van goede ademhaling zodat er minder zuurstofverbruik is. Soms leren we activiteiten op een andere manier uit te voeren of gebruik te maken van hulpmiddelen/voorzieningen.

Scroll to top