Telefoon

024-3481352

Specialisatie

Belasting – Belastbaarheid (covid/vermoeidheid)

Balans houden in ons dagelijks functioneren is niet altijd eenvoudig. Soms wil het niet lukken door een (chronische)aandoening of langdurige mentale overbelasting. Vermoeidheidsklachten kunnen ervoor zorgen dat je wordt belemmerd in je dagelijkse activiteiten in en rondom huis. Het beïnvloedt je kwaliteit van leven. Vaak weten we niet goed hoe we hiermee om moeten gaan en willen we soms meer dan goed voor ons is. Met de ergotherapeut bespreekt u de dagstructuur, krijgt u inzicht in activiteiten welke u veel/weinig energie vergen en werken we naar een nieuwe balans. De ergotherapeut geeft educatie om op passende wijze met uw klachten om te gaan, bieden we ondersteuning bij het maken van passende keuzes en begeleiden we u in activiteiten waar u energie van krijgt. Dit vormt uiteindelijk de basis om de belastbaarheid op te bouwen en te komen tot verbetering van de kwaliteit van leven.

Scroll to top