Klachtenloket

Als ergotherapeuten doen we er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat met ons te bespreken. Als een gesprek geen oplossing biedt. Kunt u een klacht indienen. Beide ergotherapeuten zijn aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici. Een flyer kunt u bij ons opvragen en zijn te vinden op beide locaties achter de folder van de praktijk. 

 

 

 


Enquête Cliënten Ervaren Ergotherapie 

Afgelopen jaar hebben vele cliënten hun mening gegeven over ons als ergotherapeut. Uw mening zal gebruikt worden onze kwaliteit als ergotherapeut te meten en te verbeteren.  Wij hebben nieuwe doelen kunnen stellen om u ook komend jaar goede zorg te verlenen. Wij willen u hartelijke bedanken voor uw mening en de moeite die u heeft genomen om de enquête naar eerlijkheid in te vullen. Komend jaar zullen wij de enquête wederom verspreiden onder onze cliënten om hun mening over ons te geven. Wij wensen een mooie respons om onszelf scherp te houden en kwaliteit te verbeteren met uw mening. 

 

 

Samen gezond actief in Lent
 

Voor de tweede keer afgelopen jaar hebben wij met plezier de preventieve cursus “Samen gezond Actief” aangeboden. Het waren 6 bijeenkomsten met thema’s als zelfredzaamheid, veiligheid in/om huis, lichamelijk fit, sociale contacten. De deelnemers delen hun kennis en informatie met elkaar onder begeleiding van professionals als ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Voor het komende jaar is nog onduidelijk wanneer de workshops aangeboden wordt. Mocht u interesse hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

 

Vitaal Lent
 

Het project “Samen Gezond Actief”  maakt deel uit van Vitaal Lent en is gericht op de ontwikkeling van een duurzaam aanbod van activiteiten gericht op gezond actief ouder worden in de wijk Nijmegen-Lent. In de geïntegreerde aanpak werken burgers en  professionals uit de zorg, publieke gezondheid en welzijn samen in een wijknetwerk (Community of Practice). Zo vindt tegelijkertijd onderzoek plaats naar de ontwikkeling van nieuwe competenties gericht op samenwerking in integrale gezondheidsprojecten. Wij hebben ook meegewerkt aan de ontwikkeling van de video, die u hier kunt bekijken.

 

 

Workshop Aan Functiebeperking
Aangepaste Stoelen (AFAS)

 

In januari van dit jaar heeft Karin Kusters een workshop gevolgd over het gebruik en de inzet van Aan Functiebeperking Aangepaste Stoelen. In de volksmond wordt ook nog weleens gesproken over de sta-op-stoel. Deze AFAS-stoelen zijn gericht op zitproblemen waarbij iemand een ernstig zitprobleem heeft b.v. problemen met balans, ernstige scoliose, spasticiteit en bewegingsbeperking in heup en knie. Daarnaast kan er sprake zijn van het niet zelfstandig (zonder hulp) kunnen opstaan uit, of gaan zitten op bank of stoel. Maar alléén moeite met opstaan en gaan zitten is sinds 1 januari 2009 geen indicatie meer voor een vergoeding. 
 
Qua aangepaste fauteuil valt te denken aan speciale aanpassingen t.b.v. specifieke vergroeiingen,speciale armleuningen  voor extra ondersteuning of ter stabilisatie van het lichaam, stoelen met arthrodese zitting voor mensen met heup- en of knieproblemen of een kuip- en/of kyphoserugleuning of een wegzwenkbaar zijpand. Of de zorgverzekeraar dit vergoed is na te vragen bij de zorgverzekeraar.
 
Tijdens de workshop is o.a. uitgelegd wanneer iemand in aanmerking komt voor een dergelijke stoel (die ook een sta-op functie kan bevatten), welke aanpassingen er op de stoel gedaan kunnen worden en waar op te letten als er een aanvraag wordt gedaan. Voor de aanvraag van een aan functiebeperking aangepaste stoel bij een zorgverzekeraar is een medische verklaring (van de huisarts of behandelend revalidatiearts) en een ergotherapeutisch verslag nodig. Kortom onze kennis is up to date om u correct te kunnen adviseren. Neem gerust contact met ons op. 
 
(bron: Wellco/Fitform, 2018)
 

 

Edwin van der Sar Foundation
 

De Edwin van der Sar Foundation verspreidt - i.s.m. Ergotherapie Nederland en Vegro Thuiszorgwinkels - jaarlijks 50 koffers vol handige hulpmaterialen voor ergotherapeuten in Nederland. De inhoud van de koffers is specifiek samengesteld voor ergotherapie bij hersenletsel. Ook ergotherapie Adapt-oost heeft vorig jaar een koffer in ontvangst mogen nemen.
 
Zorg op maat
Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen.Ergotherapie vindt niet alleen plaats in de behandelruimte, maar vaak ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis of op het werk. Ergotherapie is zorg op maat. Met deze koffers komt de Edwin van der Sar Foundation nu letterlijk bij de mensen thuis en kunnen hulpmaterialen directingezet worden bij de behandeling en/of worden achtergelaten na de oefensessie. 
 
Mensen met Hersenletsel die na de medische fase thuis verblijven zijn in veel gevallen aangewezen op de diensten van een fysio- en ergotherapeut. Handige hulpstukken of verpleegartikelen ondersteunen en verbeteren de oefenstof. De cliënten van de ergotherapeut krijgen met de inhoud van deze koffer een oplossing op maat aangereikt. Dat maakt hen meer zelfstandig in het dagelijks leven. En dat is iets waar wij als Foundation graag aan bijdragen”. - Edwin en Annemarie van der Sar

 

www.edwinvandersarfoundation.nl

 

 

Een betekenisvolle activiteit

 

We gaan starten met een nieuwe rubriek: een betekenisvolle activiteit. Ons idee is afgeleid van de visie op positieve gezondheid van Machteld Hubert. In deze visie staat het vermogen van de mens centraal om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. De visie benadrukt wat mogelijk is en we zoeken naar de veerkracht van mensen en positieve belevenissen die mensen ervaren bij het doen van hun eigen activiteit. 

 

Binnen ons werk ontmoeten we cliënten met verschillende interesses, bezigheden, hobby’s en kwaliteiten, die we graag willen delen. Onze eerste persoon die we hebben vastgelegd betreft een mevrouw waarvoor breien en haken een betekenisvolle activiteit is. Dagelijks is mevrouw hiermee bezig en geniet ze van het handwerken ondanks haar fysieke beperking. Ze heeft al vele dieren gemaakt. Momenteel is ze actief aan het vlaggetjes breien voor een handwerkwinkel in Gendt. Mevrouw ervaart dat door het uitvoeren van haar hobby, ze iets kan betekenen voor andere mensen. Ze breidt en haakt voor goede doelen zoals de Zonnebloem, de Rode Kruis, maar ook in opdracht voor andere mensen. Het breien en haken geeft haar veel voldoening, invulling van haar dag en maatschappelijke betrokkenheid.

Even voorstellen

In december 2016 is Karin Kusters gestart als freelancer bij Ergotherapie Adapt oost. Zij zal Daisy Beek gaan vervangen. Karin heeft eerder als stagiaire bij de praktijk gewerkt. Sinds 2015 is zij als ergotherapeut aan het werk in de regio Nijmegen. Werken in de eerste lijn heeft haar grote interesse:  "Ik vind het erg leuk om in de eigen omgeving van de cliënt te werken en samen naar oplossingen te zoeken om de dagelijkse activiteiten uit te voeren. Het is een uitdaging om mensen te ondersteunen in het behouden van zelfstandigheid en eigen regie. Ook het samenwerken en afstemmen met andere zorgverleners vind ik van groot belang om zo de best mogelijke zorg te kunnen bieden aan cliënten. " Haar hart ligt bij het behandelen en begeleiden van ouderen en volwassenen.  Zij heeft inmiddels ervaring opgedaan in het behandelen van mensen met verminderde mobiliteit, cognitieve stoornissen, fysieke beperkingen en zich verder geschoold in valpreventie en het omgaan met COPD en reuma. 
 


Cursus EDOMAH
 

In het voorjaar van 2016 heeft ergotherapeut Daisy Beek de EDOMAH cursus gevolg.

Het EDOMAH programma is een evidence based ergotherapierichtlijn voor diagnostiek en behandeling van ouderen cliënten met dementie en hun mantelzorgers aan huis. Uniek aan dit programma is dat zowel de behoeften van de oudere met dementie als die van de mantelzorger(s) centraal staan.

De behandeling richt zich op het in staat stellen van de oudere met dementie om betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Om ze de kwaliteit van leven van zowel de oudere als de mantelzorger zo optimaal mogelijk te houden. Hierbij werken de oudere met dementie, de mantelzorger en de ergotherapeut intensief samen.

De ergotherapeut geeft informatie over het ziektebeeld, de gevolgen op het uitvoeren van activiteiten en gedrag van de oudere. Samen wordt er gezocht naar alternatieven, oplossingen en een nieuwe balans in het dagelijks leven van zowel de oudere met dementie als de mantelzorger.

Cursus 'Vallen verleden tijd'

In september start in Huissen een nieuwe cursus ‘Vallen verleden tijd'. Deze cursus is speciaal voor mensen met valangst en/of een verhoogd valrisico. Het is een trainingsprogramma van 5 weken met 2 trainingen per week. De ene dag staat in het teken van valtechnieken en de andere dag in het teken van veilig lopen over een hindernisbaan. U leert veilig en verantwoord bewegen, valtechnieken, oefeningen ter bevordering van de algehele conditie en u leert uw grenzen kennen en stellen. De cursus wordt georganiseerd vanuit gezondheidscentrum Loovelden in Huissen. Aan de cursus werken verschillende partijen mee, zoals de Apotheek, Buurtzorg, Diëtist, Oefentherapeut, Podotherapeut en natuurlijk onze eigen praktijk Ergotherapie Adapt-oost. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Inschrijving is mogelijk via onderstaande link: http://www.cesartherapie-huissen.nl/vallen-verleden-tijd.html

Ergotherapie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Eind april heeft Tjitske de studiedag 'Ergotherapie bij mensen met dementie en hun mantelzorgers' gevolgd. De dag begon met een kennisupdate waarin iedereen werd bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, behandeling, implementatie en multidisciplinaire projecten van EDOMAH (Ergotherapie bij dementerende ouderen en hun mantelzorgers aan huis) in Nederland en Europa. Daarna volgde er een interessant workshopprogramma. Van de workshop 'Foutloos leren bij dementie' heeft Tjitske veel opgestoken. "Het uitgangspunt is dat je dementerende mensen direct moet corrigeren, zodat ze geen foute ervaringen opdoen. Zij zijn namelijk niet in staat om te leren van fouten. Aan de hand van een casus hebben we geleerd op welke wijze je foutloos leren in de praktijk kunt toepassen. Ik vind het een belangrijk onderwerp omdat foutloos leren een bijdrage kan leveren aan zelfstandigheid en vergroten van het gevoel van eigenwaarde bij cliënten. Daarnaast kan het verlichting geven in de zorgtaken voor mantelzorgers. Kortom, een inspirerende aanzet om in praktijk mee aan de slag te gaan", aldus Tjitske. 

Cursusdag geïntegreerde thuiszorg

Onlangs is ergotherapeut Daisy Beek naar een cursusdag voor geïntegreerde thuiszorg geweest. Deze dag had als doel de samenwerking tussen reeds bestaande samenwerkingspartners te optimaliseren of nieuwe samenwerkingsverbanden op te starten. Samen met één van de fysiotherapeuten van Thermion en Buurtzorg Lent/Oosterhout heeft zij gekeken hoe er kan worden samengewerkt. De kernwaarden toegankelijkheid, groei, klantgericht en openheid staan voor alle partijen hoog in het vaandel. We gaan nu verder onderzoeken op welke wijze we willen samenwerken en hoe we de samenwerking kunnen vormgegeven

Schrijven bij Parkinson

Onlangs heeft Tjitske de scholing 'Gericht schrijven bij Parkinson' gevolgd. Deze training combineert nieuwe kennis over schrijven bij Parkinson met de standaard observatie ergotherapie schrijven en sensomotorische schrijfvoorwaarden voor volwassenen (SOESS-V).

Tjitske vertelt enthousiast: "Het is voor mij een waardevolle verdiepingsslag. De training was heel praktijkgericht. We hebben geoefend in het afnemen en scoren van de SOESS-V en specifieke observatie van schrijfhouding, pengreep, papierligging en handschrift. Verder hebben we uitgebreid stilgestaan bij de schrijfinterventies, digitale alternatieven en computeraanpassingen. Met deze gespecialiseerde kennis kunnen we mensen die problemen ervaren met schrijven nog beter helpen."
 

Kwaliteitsregistratie goedgekeurd

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Adapt oost en die kwaliteit wordt elke vijf jaar ook getoetst door een onafhankelijke partij. Bij deze toetsing wordt onder meer gekeken naar werkuren, werkervaring, bijscholing, socialisatie en het deskundigheidsportfolio. We zijn verheugd dat de kwaliteitsregistratie paramedici van Tjitske weer is goedgekeurd tot januari 2020. Deze registratie betekent dat zij aan bepaalde kwalteitsnormen voldoet en daardoor ook contracten met verzekeraars kan afsluiten. 


Zorgtotaalbeurs Utrecht

In maart heeft Adapt oost een bezoek gebracht aan de Zorgtotaalbeurs in Utrecht waar een breed aanbod van slimme, ingenieuze en ergonomische innovaties werd gepresenteerd. Alles om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten functioneren en cliënten de beste zorg te kunnen bieden.

Het team heeft de gelegenheid met beide handen aangegrepen om voorzieningen te zien en te ervaren. Zo heeft Tjitske zelf het Vendlet-systeem getest, waarmee een cliënt op bed eenvoudig omgedraaid kan worden. Daarnaast zijn diverse antislipmaterialen voor binnen/buiten gebruik, een steunkouspistool, easysteppers als oplossing voor traplopen, en een zorgrobot uitvoerig bekeken.