De werkwijze van
ergotherapie - van A tot Z

 

Adapt oost hanteert een praktische werkwijze, die afgestemd is op de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn omgeving. U kunt zowel met als zonder verwijzing contact opnemen met onze praktijk, waarna een kennismakingsgesprek plaatsvindt. In dit gesprek stellen we vast waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt op het gebied van zelfredzaamheid, productiviteit of ontspanning en wat belangrijk voor u is. Uw persoonlijke verhaal staat hierin centraal. Daarnaast vindt er overleg plaats met de behandelend arts of andere zorgverleners die bij u betrokken zijn.

 

Na het kennismakingsgesprek stellen we een plan van aanpak op en maken we vervolgafspraken. Wij bezoeken u thuis of op het werk, zodat we een goed beeld krijgen van uw dagelijkse situatie en u de adviezen direct in uw eigen omgeving kunt toepassen. Als de behandeling is afgerond, brengen we verslag uit aan uw behandelend arts of specialist.

Extra service

Diverse (kleine) hulpmiddelen verstrekken wij in bruikleen. U kunt hiermee in uw eigen omgeving ervaren of het hulpmiddel daadwerkelijk een passende oplossing voor u is. De ergotherapeut heeft contacten met leveranciers en uitleenorganisaties voor grote hulpmiddelen/voorzieningen. Ook verzorgen wij uw aanvraag voor de vergoeding van hulpmiddelen, voorzieningen en/of woningaanpassingen bij de zorgverzekering, UWV of de gemeente. We begeleiden de procedure van het aanvragen.

 

Heeft u nog vragen over de werkwijze bij ergotherapie? Neem contact met ons op!