Telefoon

024-3481352

Specialisatie

(Niet aangeboren) hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) kan ontstaan door bijvoorbeeld een val, ongeluk, herseninfarct of hersenbloeding (CVA), een tumor, hartstilstand. De gevolgen van niet aangeboren hersenletsel zijn divers en voor ieder persoon anders. Het is afhankelijk van de plaats van het letsel welke beperkingen ervaren worden. De meest zichtbare gevolgen zijn lichamelijke gevolgen zoals een verlamming van één zijde van het lichaam, verlies van spierkracht, moeite met de coördinatie van bewegingen, gevoelsstoornissen, uitval van je gezichtsveld (hemianopsie) of van de waarneming van een deel van je lichaam (neglect). Als het gaat om onzichtbare gevolgen, wordt vaak gesproken over cognitieve beperkingen zoals aandachts- en concentratieproblemen, geheugenproblemen, problemen met plannen en uitvoeren van een activiteit of vermoeidheidsklachten. Alles kost meer energie omdat je niet meer kunt functioneren op de automatische piloot. Denk hierbij aan wassen, aankleden, koken, boodschap doen, huishoudelijke taak, zorg voor huisdier, uitvoeren van hobby’s. De ergotherapeut kan met u werken aan doelen om uw dagelijkse activiteiten zelfstandig te kunnen uitvoeren, zoals mobiliteit buitenshuis, handfunctie oefeningen, eenhandig koken, schrijfanalyse, oefenen van cognitieve vaardigheden, gebruik leren maken van hulpmiddelen.

De ergotherapie kan ook van meerwaarde zijn als u na een revalidatieperiode weer thuiskomt en het geleerde in uw eigen situatie moet gaan toepassen.  Kijk voor meer informatie: https://www.umcutrecht.nl/nl/niet-rennen-maar-plannen of neem gerust contact met ons op.

Scroll to top