Telefoon

024-3481352

Specialisatie

Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende ziektes die met elkaar gemeen hebben dat de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Het meest voorkomend is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen Vasculaire dementie, Frontotemporale dementie en Lewy body dementie veel voor. Geheugenproblemen hebben veel impact op je dagelijkse doen en denken. Dingen die zo vanzelfsprekende waren, lukken opeens niet meer. Zo raken mensen met dementie de draad van het verhaal kwijt, doen een standaard handeling in verkeerde volgorde, afname van initiatief, problemen met plannen of vergeten wat ze net gedaan hebben waardoor ze de handeling blijven herhalen. Binnen onze praktijk maken we gebruik van de EDOMAH- richtlijn. EDOMAH staat voor: Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorger Aan Huis. Als ergotherapie hebben we als doel om de oudere met dementie zo lang mogelijk in staat te stellen betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid te laten uitvoeren. Eigen regie, plezier en voldoening van de oudere met dementie staan voorop bij het doen van activiteiten. We komen aan huis, in je eigen vertrouwde omgeving. Als de oudere met dementie niet meer in staat is om zonder hulp van de mantelzorger activiteiten tot een goed resultaat te brengen, doet dit een groot appel op de vaardigheden van de mantelzorger in de omgang en communicatie met de oudere met dementie. Ook kunnen rollen en taken van de mantelzorger in het geding komen. Ergotherapie ondersteund ook de mantelzorger, biedt educatie over het omgaan met de oudere met dementie en we adviseren over woningaanpassingen, hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, dag/weekplanning. Voor meer informatie: www.edomah.nl

Scroll to top