Telefoon

024-3481352

uw bewegingsvrijheid beweegt ons!

Ergotherapie
Adapt-oost

uw bewegingsvrijheid beweegt ons!

Ergotherapie
Adapt-oost

Team Adapt-oost

Adapt oost is een ergotherapie praktijk in de omgeving van Nijmegen / Lingewaard / Overbetuwe. Onze therapeuten hebben ruime ervaring met het behandelen van volwassenen en ouderen.

Praktijk informatie

We inventariseren waarbij u hulp wilt hebben en wat uw wensen zijn. Vervolgens analyseren we de situatie met een vragenlijst, observatie, testen en/of contact met betrokken zorgverleners.

Kwaliteit

Beide ergotherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. We zijn lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland die onze belangen behartigd en ons informeert.

Kunnen wij u helpen?

Direct een
afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen of mailen. Tijdens behandelingen nemen we de telefoon minder makkelijk op. Laat dan een bericht achter op de voicemail. Wij bellen u terug zodra het kan. Een email sturen mag natuurlijk ook.

Wat wij doen

Wat is ergotherapie?

Gezondheid is een groot goed. Dat beseffen we pas als onze gezondheid niet meer optimaal is en dagelijkse handelingen niet meer vanzelf gaan. U kunt hierbij denken aan klachten rondom opstaan uit een stoel of bed, persoonlijke verzorging, uzelf binnen- of buitenshuis verplaatsen, het verdelen van de energie over de dag, het uitvoeren van huishoudelijke taken, het invullen van vrijetijdsbesteding, het gebruiken van uw geheugen of misschien vraagt u zich af of u in uw eigen huis kunt blijven wonen. De ergotherapeut kijkt hierbij naar u als cliënt, uw omgeving en de activiteit die u wilt uitvoeren. Hierbij staat niet zozeer de ziekte of aandoening centraal, maar vooral de gevolgen die het heeft voor het dagelijks functioneren. Voor veel uiteenlopende vragen over uw dagelijkse activiteiten kunt u bij de ergotherapeut terecht.

Training en begeleiding

De ergotherapeut kijkt samen met u hoe u dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk kunt blijven uitvoeren. Dit kan betekenen dat u sommige handelingen opnieuw of op een andere manier leert uitvoeren. Soms adviseert de ergotherapeut een hulpmiddel of voorziening. Als extra service verstrekt Adapt-oost kleine hulpmiddelen in bruikleen. U kunt hiermee in uw eigen omgeving ervaren of het hulpmiddel voldoet aan de verwachting. Wij kunnen u begeleiden bij de aanvraag of aanschaf hiervan. Ook leren we u om te gaan met het hulpmiddel of de voorziening.

Voorlichting, educatie en instructie

De ergotherapeut is er ook voor andere zorgverleners en mantelzorgers. Steeds meer mensen zijn mantelzorger voor partner, familie, kennis en kunnen vragen hebben over de hulp of begeleiding die zij bieden. Ook van bijv. de thuiszorg wordt meer gevraagd. Mensen blijven langer thuis wonen en de thuiszorg moet vaak meer zorg bieden in minder tijd. De ergotherapie kan gericht zijn op het optimaliseren van fysieke belasting bij transfers of tilhoudingen, omgaan met een voorziening, hulp bieden bij uitleen en/of aanvraagprocedure van een voorziening.  We kunnen ook andere zorgprofessionals bij u betrekken als daar behoefte aan is, denk bijv. aan de thuiszorg, fysiotherapie, diëtist, logopedie, case-manager. Belangrijk is dat we bijdrage om fysieke en/of mentale overbelasting te voorkomen.  

Coaching

De ergotherapeuten zijn goed geschoold in het coachen van energiemanagement bij chronisch  pijn- en/of vermoeidheidsklachten. Het is een individueel traject waar bewustwording en inzicht krijgen in welke factoren uw klachten beïnvloeden een belangrijk uitgangspunt vormen. Samen gaan we op zoek gaan een manier om ondanks de klachten een gezonde balans te vinden in wat voor u belangrijk is, zodat u weer grip krijgt op uw leven en met plezier de dag door kunt komen.

Ergotherapie Adapt-oost is gericht op volwassenen en ouderen. Samen met u en uw omgeving gaan we op zoek naar praktische oplossingen waarmee u zo lang mogelijk zelfstandig blijft en de regie over uw leven houdt. We hebben een persoonsgerichte en betrokken benadering, waarin de ergotherapeuten zorg op maat aanbieden.

Scroll to top